ULUSLARARASI DİL, DÜŞÜNCE VE DİN BİLİMLERİ KONGRESİ-II
“KAVRAMLAR ve KURAMLAR”
16-17-18 NİSAN 2020, MARDİN

Bildiri özeti göndermek için son tarih:  31 Ocak 2020

Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 10 Şubat 2020

Kongreye kesin kayıt yaptırmak için son tarih: 21 Şubat 2020

Tam metin göndermek için son tarih: 31 Mart 2020

Kongre programının ilanı:  10 Nisan 2020

Kongre tarihi: 16-17-18 Nisan 2020

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.artuklu.edu.tr/mardinkongre