İslam’ın ilk muhatapları olan sahabenin dini anlama, yaşama ve yayma suretiyle, kendine has özellikleri barındıran İslam kültür ve medeniyetinin oluşum ve şekillenmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Sahâbe neslinin bu önemine binaen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle bir seri halinde yapılması planlanan İslam Medeniyeti’nin Kurucu Nesli Sahabe tartışmalı ilmî toplantılarının birincisi “Sahâbe Kimliği ve Algısı”, ikincisi “Sâhâbe ve Rivâyet İlimleri”, üçüncüsü de “Sahâbe ve Dirâyet İlimleri” başlıklarıyla gerçekleştirilmişti.

Çin’den Atlas Okyanusu’na kadar uzanan geniş coğrafyaya dağılmış ve yeni nesillerin muallimliğini üstlenmiş olan sahabe, tüm bu coğrafyada yaşayan halkların düşünce ve yaşantılarında büyük tesirler bırakmış, farklı kültürleri derinden etkilemiştir. Muhtelif milletlere ait düşünce yapısının şekillenmesi yanında tarih, coğrafya, sanat, edebiyat, musiki gibi alanlar ile örf, âdet, gelenek, kısaca kültür üzerinde sahabenin izlerini görmek mümkündür. İşte bu sebeple sahâbeyi anılan yönleriyle tanımak, hizmetlerini ortaya koymak ve anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla sempozyum serisinin dördüncü halkasının “Medeniyet Coğrafyamızda Sahabe Etkileri” başlığı ile yapılması kararlaştırılmıştır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

  • Tebliğ Özetlerinin Son Teslim Tarihi…………....: 15 Aralık 2019
  • Kabul edilen özetlerin bildirilmesi………….…...: 20 Ocak 2020
  • Tebliğ Metinlerinin Teslim Tarihi……………….: 1 Haziran 2020
  • Tebliğ Metinleri Değerlendirme Tarihi………..…: 15 Temmuz 2020
  • Tebliğ Metinlerinin Son Halinin Verilmesi……...: 31 Temmuz 2020
  • Sempozyum Tarihi……………………………….: 10-11 Ekim 2020

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim: sahabesempozyumu@gmail.com