DEKAN

Yalova Saffet Çam İlkokulu (1979), Yalova İmam-Hatip Ortaokulu (1982), İstanbul Gaziosmanpaşa İmam-Hatip Lisesi (1986) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (1990). Yüksek lisans (Âlûsî, İlmî Kişiliği ve Tefsiri-1996) ve doktora eğitimini SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Tefsir alanında (Kur’an-ı Kerim’de Sorular ve Cevaplar-2002) tamamladı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir alanında doçent oldu (2012) ve aynı anabilim dalında profesörlüğe yükseltildi (2017).

Yalova İmam-Hatip Lisesi ve Özel Ahmet Şimşek Kolejinde öğretmenlik yaptı (1990-1991). Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya H. Mehmet Gebizli Eğitim Merkezi vaiz ve müftüler kursuna katıldı (30.12.1991) ve başarıyla tamamladı (06.07.1992). Diyanet işleri Başkanlığı Harput Eğitim Merkezinde eğitim görevlisi olarak çalıştı (1992-1994). Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim elemanı olarak çalıştı (1994-2018). Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine dekan olarak atandı (02.08.2018).

Ulusal ve uluslararası birçok bilimsel toplantı ve çalıştaya katıldı. Tefsir, Kur’an İlimleri ve kıraat alanında 7 kitap ve 20’ye yakın makale ve bildiri yayınladı. Arap dili edebiyatı (sarf, nahiv, belagat) ve‎ K‎ıraat ilmi alanı‎nda (A‏şere-Takrib) özel dersler (icazet) aldı. Ayrıca nesih, sülüs, r‎ika ve kûfî gibi dallarda Hat meşk etti.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

DEKAN YARDIMCISI

1967 Erzurum/Tortum doğumlu. Orta öğrenimi sırasında Arapça, Farsça ve Kıraat (Aşere) eğitimi aldı. 1992 yılında Mısır el-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisansını tamamladı. Yüksek lisansını 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde "İstanbul Müftülüğü Kütüphanesinde Bulunan Meşihat Fetvaları" konulu teziyle; doktorasını ise 2007 yılında Selçuk Üniversitesi’nde "Osmanlı Hukukçusu Şeyhülislam Ebussuûd Efendi ve Fetvaları" teziyle tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Haseki Eğitim Merkezi 17. Dönem İhtisas Kursu'nu tamamladı. Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik görevlerinden sonra, 2015 yılında Yalova Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı. Hâlihazırda Dekan Yardımcılığı ve Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış makale ve sempozyumlarda sunulmuş tebliğleri bulunmaktadır. Arapça, İngilizce ve Farsça bilen Düzenli, evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 FAKÜLTE SEKRETERİ
 Salih YILMAZ

1974 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1996-2012 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2010 yılında Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladı. 05.03.2012 tarihinde Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne Fakülte Sekreteri olarak atandı. 

 
 
 

Etiket: #