İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar olan tarihi süreç konu edilmektedir. Bu çerçevede Cahiliyye adı verilen İslam öncesi Arap toplumu, Hz. Muhammed ve İslam’ın doğuşu, Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Akyüzoğlu (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Zeynep Ünal

                                

Etiket: İslam Tarihi