Bu ana bilim dalında Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunması için Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması, Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği, Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır. Kur’an Fonetiği, Kur’an Okuma ve Tecvid, Güzel Kur’an Okuma, Hitabet ve Mesleki Uygulama gibi dersler yer almaktadır.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Salim Sancaklı (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökdemir

Öğr. Gör. Mehmet Kılıç

Öğr. Gör. Ali Zetoun

Etiket: Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi