Fakültemiz İslam Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Muharrem Önder, Dr. Öğr. Üyesi Othman Saeed Houran ve Dr. Öğr. Üyesi Sohaib Abdulraheem Hameed, Irak’taki üniversitelerde online ders verdiler.

Irak Tikrit Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku bölümünün talebi üzerine üniversiteler arası işbirliği ve tecrübe paylaşımı kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen dersler büyük ilgi gördü. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen etkinlik boyunca fakültemizden üç hocamız ders verdi.

İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muharrem Önder, ilk dersini 4 Mayıs’ta “İslam Hukukunda Kavaid-i Fıkhıyye İlmi; Mahiyeti, Kavramları Oluşumu, Gelişimi, Literatürü ve Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye" başlığıyla; ikinci dersini ise 7 Mayıs’ta "Meşakkat Teysiri Celbeder" Külli kaidesi; Anlamı, Mahiyeti, Uygulama Alanı ve Altında Yer Alan Külli Kaideler" başlığıyla gerçekleştirdi.

Aynı etkinlik kapsamında ders veren hocalarımızdan biri de Dr. Öğr. Üyesi Sohaib Abdulraheem Hameed'di. Dr. Hameed 5 Mayıs’ta “Fıkıh Usulünde Telif Yöntemleri, Delâlet Bahisleri Örneği” başlıklı bir ders verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Othman Saeed Houran ise aynı etkinlikte 19 Mayıs'ta “Tanzimat Dönemi Osmanlı Örneğinde İslam Hukuk Teorileri” başlıklı bir ders verdi. Dr. Houran ikinci dersini ise Irakiyye Üniversitesi’nin düzenlediği çalıştayda “Kanuni ve Şer‘î Yasama ve Gayr-i Müslimlerin Yeri” konulu konuşmasıyla gerçekleştirdi. Dr. Houran'ın bu ikinci dersiyle ilgili sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Etiket: #