Psikoloji ve din bilimleriyle ilgili olmakla birlikte kendine has tarihi, araştırma alanlan, konuları, hedefleri, yöntemleri ve teknikleriyle bağımsız bir bilim dalı olan Din Psikolojisi, dinî bakımdan insan ruhunda yaşanan gerçekleri, insanın çeşitli tezâhürlerle dışa yansıyan dinî hayatını ve davranışlarını inceler. Bir başka ifadeyle ferdin dinî hayatını kendine özgü yöntem ve tekniklerle anlayıp açıklamaya çalışan bu anabilim dalı, dinî hayatı bütün derinlik ve genişliği ile kavramak, onu tahlil ve tetkik etmek, sonra da diğer ruhî olaylarla olan münasebetlerini göstermek amacındadır. Psikoloji ile teoloji arasında yer alan ve söz konusu alanlarla çok sıkı bir ilişki içerisinde olan bu ana bilim dalı, psikolojinin bilimsel metotlarını kullanır.


Akademik Kadro

Doç. Dr. Fatma Baynal (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Asude Coşkunsever

Arş. Gör. Hatice Temirak

Arş. Gör. Mahiyenur Oğuz

Etiket: Din Psikolojisi