Başlıca araştırma konusu din-kutsal, birey ve toplumun kutsal ile olan ilişkisi ve bunun bireysel-toplumsal tezahürleri olan Dinler Tarihi Ana bilim Dalı, söz konusu mevzuları Hıristiyanlık ve Yahudilik başta olmak üzere muhtelif dinler bağlamında incelemektedir. Zorunlu ve Seçmeli Bazı Dersler: Dinler Tarihi I & II, Klasik Din Teorileri, Türkiye’deki Dini Gruplar, Türkiye’deki Dinler Tarihi Çalışmaları,Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu, Modern Dini Hareketler.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Kenan Tekin (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Tolga Savaş Altınel

Dr. Öğr. Üyesi Abdulnaser Sultan Mohsen Sallam

Arş. Gör. Ebru Pınar

Etiket: Dinler Tarihi