Müslümanların itikadi ve amelî konularda takip ettikleri yol şeklinde açıklayabileceğimiz mezhep, belirli bir sistem dâhilinde inanç ve uygulamalarının düzenli, etkili bir şekilde hayata geçirilmesinde önemli vazifeler görmüştür. Asr-ı Saadet'ten sonra meydana gelen gelişmeler, sosyal ve kültürel birtakım sebeplerin de etkisiyle Müslümanların inanç ve amellerinin doğru bir şekilde öğrenilip, yaşanması ihtiyacı mezheplerin teşekkülünde etkili olmuştur. İslam Mezhepleri Tarihi bu süreçte mezheplerin esaslarının oluşmasına etki eden düşünce ve hareketleri inceleyerek toplum nazarında kabul gömüş, itibar edilmiş fikirlerin araştırılıp öğretilmesini konu edinerek Müslümanları farklı inançları konusunda bilgilendirmeyi hedef edinmiştir. İslam Mezhepler Tarihi, Müslümanların sahip oldukları farklı itikatlar konusunda geçmişte yaşanan sıkıntıların sebeplerine ışık tutarak, yersiz ihtilaf ve düşmanlıkların tehlikesine dikkat çeker. Bu itibarla sadece geçmişteki inanç farklılıklarını değil günümüzdeki inanç ve düşünce hareketlerini de inceler.


Akademik Kadro

Prof. Dr. Hasan Gümüşoğlu (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Mehmet Vehbi Yavuz

Etiket: İslam Mezhepleri Tarihi