İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar olan tarihi süreç konu edilmektedir. Bu çerçevede Cahiliyye adı verilen İslam öncesi Arap toplumu, Hz. Muhammed ve İslam’ın doğuşu, Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Akyüzoğlu (Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Zeynep Ünal (M.Ü.’de 35. md. görevli)

                                 

Etiket: İslam Tarihi