İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar olan tarihi süreç konu edilmektedir. Bu çerçevede Cahiliyye adı verilen İslam öncesi Arap toplumu, Hz. Muhammed ve İslam’ın doğuşu, Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır.


Akademik Kadro

Prof. Dr. Cahit Külekçi (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız (Ana Bilim Dalı Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Akyüzoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kaya Ünal 

Arş. Gör. Nazlı Yılmaz

 

                                 

Etiket: İslam Tarihi