YALOVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE TEMSİLCİLERİ (İslami İlimler Fakültesi) 

 Bölüm  Unvan, Ad-Soyad
 Fakülte Temsilcisi  Doç. Dr. Hasan GÜMÜŞOĞLU
 Temel İslam Bilimleri Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BAĞÇİVAN
 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Tolga Savaş ALTINEL
 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIZ

Etiket: #