Bu ana bilim dalında Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunması için Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması, Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği, Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır. Kur’an Fonetiği, Kur’an Okuma ve Tecvid, Güzel Kur’an Okuma, Hitabet ve Mesleki Uygulama gibi dersler yer almaktadır.


Akademik Kadro

Prof. Dr. M. Atilla Akdemir (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Kerim Buladı

Öğr. Gör. Dr. Sabuhi Shahavatov

Öğr. Gör. Muhammet Ali Erdal

Etiket: Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi