Türk-İslam edebiyatı ana bilim dalı genel anlamda din ve edebiyat arasındaki ilişkiyi anlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Türkler’in müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı yazarlar ve bunların ortaya koyduğu eserler ile bu eserlerin incelenmesi Türk-İslam edebiyatının alanına girer. Ayrıca bu eserlerin yazıldığı Osmanlı Türkçesi de Türk-İslam edebiyatının temel ilgi alanlarındandır.


Akademik Kadro

Doç. Dr. Yasin Beyaz (Anabilim Dalı Başkanı)

Öğr. Gör. Dr. Fatma Meliha Şen

Arş. Gör. Sibel Özil

Etiket: Türk İslam Edebiyatı