Bu ana bilim dalında Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.


Akademik Kadro

Prof. Dr. Süleyman Berk (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Mustafa Sürün

                                  

Etiket: Türk İslam Sanatları Tarihi