Fakülte öğrencilerimize yönelik Öğretim Görevlimiz Merve Avlar ile "Sarf ve Nahiv Okumaları: İrab Tahlilleri" dersi her Pazartesi 09.00-10.30’da icra edilecektir. İlgili öğrencilerimiz, linki paylaşılan ders grubuna katılım sağlayarak süreçle ilgili bilgi edinebilirler.