Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı'nın amacı, Arap Dilini ve belagat özelliklerini inceleyerek öğretmek; Arap dünyasının tarihi, kültürü ve edebî birikimi hakkında bilgili; Arap dünyasındaki edebî, siyasî, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri yazılı ve işitsel kaynaklardan takip edebilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü yolla ifade edebilecek dil becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı'nda başlıca Arapça Dilbilgisi, Arap Edebiyatı Tarihi, Arapçadan Türkçeye, Türkçeden Arapçaya Çeviri konularında dersler verilmektedir. Arap edebiyatının çeşitli dönemlerine ait şiir ve nesir örnekleri ele alınmakta, kompozisyon yazma denemeleri yaptırılmakta, ayrıca öğrenciye konuşma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Klasik metinlerin yanısıra çeşitli konularda modem Arapça metinler çevrilmekte, öğrenciye Arapça terimler ve deyimler öğretilmektedir. 


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Meydan (Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Soumia Haj Nayef

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fedaioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan

Öğr. Gör. Ali Zetoun

Öğr. Gör. Merve Avlar

Arş. Gör. Dr. Ahmet Gezek

Arş. Gör. Dr. Şule Ağaç

Arş. Gör. Fatih Varol

Etiket: Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı