DEKAN 
Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI

-

 

 

 

 

 

 

DEKAN YARDIMCISI
Doç. Dr. Fatma KIZIL

1981 İstanbul doğumlu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2003). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Oryantalistlerin Hadislerin Menşeini Tespite Yönelik Yöntemleri (2005) başlıklı teziyle yüksek lisansını, Hukukî İçerikli Merfû Hadisler Bağlamında Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi (2011) isimli teziyle de doktorasını tamamladı. Doktora tezi Müşterek Râvi Teorisi ve Tenkidi ismiyle İSAM tarafından yayımlandı. 2011 yılından itibaren Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Hadis Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir.

2016-2018 yılları arasında Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Müdür Yardımcılığı yapmış olup, Ağustos 2021’ten itibaren İslami İlimler Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Hâlen TDV İslam Ansiklopedisi 2. Edisyon Hadis İlim Heyeti üyesidir ve Hadis ve Siyer Araştırmaları dergisinin editörlüğünü yürütmektedir.

 

 DEKAN YARDIMCISI
 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa SÜRÜN

1979 İstanbul-Beyoğlu’nda doğdu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde 2006 yılında İstanbul Şeyh Vefâ Câmii Haziresi-Mezar Taşları Üzerine Tipolojik Bir Deneme başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2012 yılında Cumhuriyet Öncesi Sanat Tarihi Yaklaşımları başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. 2014 yılından itibaren Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesidir. 

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı (2017-2018), İslâm Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yardımcılığı (2015-2020), Dini Musiki Anabilim Dalı Başkanlığı (2014-2018), Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı (2015-2018) yapmıştır. Hâlen Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2021), Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2018) Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür yardımcılığı (2020) görevleri devam etmektedir. Yalova İslam Araştırmaları Dergisi editörlüğü yapmakta olup Theosophia (Felsefe, İlahiyat, Sosyal ve Beşeri Bilimler) dergisinin de danışma kurulunda yer almaktadır.

 

 FAKÜLTE SEKRETERİ
 Salih YILMAZ

1974 yılında Zonguldak’ta doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 1996-2012 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 2010 yılında Eski Türk Edebiyatı alanında yüksek lisansını tamamladı. 05.03.2012 tarihinde Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne Fakülte Sekreteri olarak atandı. 

 
 
 

Etiket: #