Prof. Dr. Cahit KÜLEKÇİ
Dekan 
1974 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 1993’te Adana İmam-Hatip Lisesi’nden, 1998’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Külekçi, 2003 yılında “Osmanlı Devleti’nde Ermeniler” isimli tezi ile yüksek lisansını, 2009 yılında ise “İstanbul Ermenileri” üzerine hazırladığı tezi ile doktorasını tamamladı. 2011 yılında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yardımcı doçent olarak atanan Külekçi, 2016 yılında İslam Tarihi ve Sanatları alanında “Doçent” unvanı aldı. 2021 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’nda “Profesör” olarak göreve başlayan Külekçi 1 Ağustos 2022 itibariyle Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı vazifesini yürütmektedir.

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIZ
Dekan Yardımcısı

1987 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. 2015’te İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2017 yılında “Şeyhülislâmlık Belgelerinde Hz. Peygamber’in İlmi Mirası: 1879-1924 Yılları Seyyid Ulema Biyografileri” başlıklı yüksek lisansını ve 2021 yılında “Meşihat Arşivi Belgelerine Göre Şeyhülislamlığın Bürokratik Yapısı” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2009-2022 yılları arasında İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri ve Meşîhat Arşivi’nde uzman olarak çalıştı. 2022 yılında Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atandı. Ağustos 2022’den itibaren İslami İlimler Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

 

Doç. Dr. Yusuf OKTAN
Dekan Yardımcısı

1989 yılında Erzurum’da doğdu. 2012 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl MEB YLSY programıyla Yalova Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı adına yurt dışına lisansüstü eğitime gitti. 2016 yılında Ürdün Üniversitesi hadis bölümünden “İmâmet Akidesinin İmamiyye Şâiası’da Hadis Tenkidinde Etkisi” isimli teziyle yüksek lisans, 2019 yılında Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi’nden ise “On İkinci İmamın Varlığı ve Gaybeti Hakkındaki Rivayetlerin Ehl-i Sünnet ve İmâmiyye Şîası Hadis Kaynaklarında Mukayeseli İncelenmesi” teziyle doktora derecesini aldı. 2015 yılında altı aylığına İran’ın Kum şehrinde alan araştırması yaptı. 2020 yılında Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı’na atandı. 2022 yılında doçent unvanı aldı. 2021 yılından itibaren Temel İslam Bilimleri bölüm başkan yardımcılığını ve Ağustos 2022’den itibaren de İslami İlimler Fakültesi’nde Dekan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

 

Ömer ABİT
Fakülte Sekreteri Vekili
-

Etiket: #