İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar olan tarihi süreç konu edilmektedir. Bu çerçevede Cahiliyye adı verilen İslam öncesi Arap toplumu, Hz. Muhammed ve İslam’ın doğuşu, Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Akyüzoğlu (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız

Arş. Gör. Dr. Zeynep Kaya Ünal 

Arş. Gör. Nazlı Yılmaz

 

                                 

Etiket: İslam Tarihi