Editörleri arasında fakültemiz Arap Dili ve Belagati Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Meydan’ın da bulunduğu “Osmanlı’da Ulûm-i Arabiyye” kitabı, İSAR Yayınları arasından çıktı. Dr. Meydan’ın ve yine fakültemiz Arap Dili bölümü öğretim üyesi Dr. Hüseyin Arslan’ın da bir makaleyle katkı sağladığı kitap, Osmanlı ilim geleneği içerisinde Arap dili ile alakalı, özellikle de sarf, nahiv, belagat, lügat ve tercüme alanlarında verilmiş eserleri tematik alt başlıklar hâlinde ele alan akademik araştırmalardan oluşmaktadır. Eser içerisinde 4 ayrı üst başlık altında, alanında uzman isimler tarafından kaleme alınmış toplamda 23 adet ilmî makale yer almaktadır.

Etiket: #