Dinlerin inanç sistemlerini, ibadet şekillerini ve kurumlarını, içtimâî tezâhürlerini, bunların zamanla hangi sosyal şartlara bağlı olarak değişme gösterdiklerini ve bu değişimin sosyal sınıflarla ilişkilerini, dinî grup ve cemaatleri inceler.


Akademik Kadro

Arş. Gör. Dr. Özlem Ülker Shahavatov

 

Etiket: Din Sosyolojisi