Bu ana bilim dalında mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler, klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Esra Yıldız (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Agah Terzi

Etiket: Türk Din Musikisi