Hadis

Hadis, İslam dininin Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci temel kaynağı olan sünnetin yazılı bilgi ve belgelerini teşkil eden hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde sened, metin ve muhteva açısından tetkik eden ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan ana bilim dalıdır. Birey ve toplum olarak müslümanların pratik hayatta ihtiyaç duyacakları düşünce ve davranış örneklerini sahih sünnet verilerine dayandırmak üzere, Hz. Peygamber'in söz, fiil ve onaylarından oluşan hadis metinlerini, bu alanın bilimsel amaç, araç ve yöntemlerini kullanarak, tam özgünlüğü ile ortaya koymayı hedefler. Yanı sıra çağdaşlaşma ve modernleşme akımları çerçevesinde İslam dünyasında sünnet ve hadis algısının değişimi ve bu konuda Batı'da hakimiyet kazanan akademik yaklaşımlar incelenir. 


Akademik Kadro

Prof. Dr. Ebubekir Sifil (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu

Doç. Dr. Fatma Kızıl 

Doç. Dr. Muhammet Beyler

Doç. Dr. Yusuf Oktan

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Tekin

Dr. Öğr. Üyesi Nurullah Peker

Arş. Gör. Dr. Ayşe Nur Yamanus

Arş. Gör. Dr. Kübra Çakmak (35. md. F. Görevli)

Arş. Gör. Hatice Karadeniz (35. md. F. Görevli)