Misyon ve Vizyon

FAKÜLTE > Misyon ve Vizyon


 Vizyonumuz

İslam dininin temel kaynaklarını ve İslam medeniyetinin sürekliliği içerisinde verilmiş eserleri, kendi geleneğinin imkânları içerisinde yorumlayan ve bugüne taşıyan;

İlim-hikmet-irfan geleneğini üstlenmiş ve sürdürmüş Osmanlı ulemasının tecrübelerini, ilmî faaliyetlerinde kendisinden istifade edilecek bir memba olarak keşfeden ve hususî bir konuma yerleştiren;

Batı’nın felsefî tecrübesi ve yaşadığı teolojik tartışmaları, orijinal metinlerinden tanıyan ve takip eden;

Tavizsiz biçimde bağlı olduğu medeniyet tasavvurunu ve her biri ayrıca birer millî değer hâline gelmiş dinî değerlerini miyar hâline getiren, toplumun kendisinden beklediği görevin bilincinde;

Yerelde etkin küresel başarıya sahip, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi ve inşaî role sahip, katılımcı, şeffaf bir fakülte olmak.


Misyonumuz

İslam araştırmalarını sürdürmek için gerekli dil, usûl ve kaynak bilgisini kazandırmak;

Modern zamanların meydan okumalarına hem Müslümanlar hem de bütün insanlık adına karşılık verebilecek, geliştirdiği üst dil ve yaklaşım tarzı ile gündemi yönlendirerek modernitenin aracı olmaktan çıkabilecek din adamları yetiştirmek için gerekli ilmî faaliyet ortamını temin etmek, öğrenci odaklı eğitimi ile araştırmacı, çözümleyici, katılımcı bireyler yetiştirmek;

İslâmî ilimlerle varoluşsal irtibatını kuran, seküler bir akademisyenlikten ziyade kendisini ve etrafını ilimle inşa etmenin önemini kavramış, sadece toplumunu değil, âlemi kuşatacak bir perspektife sahip âlimler yetiştirmek;

Uluslararası standartları yakalayan ve bu standartları belirleyen yayınları, seminerleri ve sempozyumları ile ilmî tecrübesi ve birikimini diğer araştırmacılarla paylaşmak.