İslam Tarihi

İslamiyet'in doğuşundan günümüze kadar olan tarihi süreç konu edilmektedir. Bu çerçevede Cahiliyye adı verilen İslam öncesi Arap toplumu, Hz. Muhammed ve İslam’ın doğuşu, Hulefâ-yi Râşidîn Dönemi ve diğer Müslüman devletler ele alınmaktadır.


Akademik Kadro

Prof. Dr. Cahit Külekçi (İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Esra Yıldız (İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi İlyas Akyüzoğlu (İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kaya Ünal 

Arş. Gör. Nazlı Yılmaz