Din Sosyolojisi

BÖLÜMLER > Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü > Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı

Dinlerin inanç sistemlerini, ibadet şekillerini ve kurumlarını, içtimâî tezâhürlerini, bunların zamanla hangi sosyal şartlara bağlı olarak değişme gösterdiklerini ve bu değişimin sosyal sınıflarla ilişkilerini, dinî grup ve cemaatleri inceler.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ülker Shahavatov

Dr. Öğr. Üyesi Ali İnan

Arş. Gör. Esma Akçakaya