Türk Din Musikisi

BÖLÜMLER > İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü > Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı

Bu ana bilim dalında mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler, klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Agah Terzi (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli