Türk İslam Sanatları Tarihi

BÖLÜMLER > İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü > Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı

Bu ana bilim dalında Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.


Akademik Kadro

Doç. Dr. Mustafa Sürün (Ana Bilim Dalı Başkanı)