Türk İslam Edebiyatı

BÖLÜMLER > İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü > Türk İslam Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Türk-İslam edebiyatı ana bilim dalı genel anlamda din ve edebiyat arasındaki ilişkiyi anlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Türkler’in müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı yazarlar ve bunların ortaya koyduğu eserler ile bu eserlerin incelenmesi Türk-İslam edebiyatının alanına girer. Ayrıca bu eserlerin yazıldığı Osmanlı Türkçesi de Türk-İslam edebiyatının temel ilgi alanlarındandır.


Akademik Kadro

Doç. Dr. Yasin Beyaz (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Salih Yılmaz

Öğr. Gör. Dr. Fatma Meliha Şen

Arş. Gör. Dr. Sibel Özil Erdağı