Din Eğitimi

BÖLÜMLER > Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü > Din Eğitimi Ana Bilim Dalı

Bu ana bilim dalı, öğrencilere din eğitiminin özellikleri, müfredâtı, metotları, tarihî gelişimi, psikolojik, sosyolojik ve felsefî temelleri hakkında lisans düzeyinde bilgiler vermektedir. Özellikle ilk ve orta öğretim kurumlarına Din ve Ahlâk Bilgisi Dersleri öğretmeni olarak yetişmekte olan öğrencilerimizin bu dersi, ilk ve orta öğretim kurumlarındaki diğer temel derslerle uyum içinde okutabilmeleri için, kendilerine genel ve özel öğretim metotları yanında gelişim psikolojisi ile başarılı ve tutarlı bir öğretmen olabilmenin incelikleri öğretilmektedir. Ayrıca, eğitim biliminin açıklamalarını dikkate alarak dinin, Fakültemizdeki özel alan derslerinde incelenen, itikat, ibadet, bireysel ve sosyal alanlara ait değerlerinin ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere nasıl öğretileceğinin yöntemi üzerinde de durulmaktadır.


Akademik Kadro

Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Nurullah Altaş

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Arıcan

Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz Yeniyol

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Keskin

Arş. Gör. Ayşenur Yıldırım

Arş. Gör. Rumeysa Zor