Fakülte Kurulu

YÖNETİM > Fakülte Kurulu

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Cahit KÜLEKÇİ (Dekan)

Prof. Dr. Süleyman AYDIN (Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI (Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Cahit KÜLEKÇİ (İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkan V.)

Prof. Dr. M. Atilla AKDEMİR (Profesör Üye)

Prof. Dr. M. Tahir YAREN (Profesör Üye)  

Prof. Dr. Kerim BULADI (Profesör Üye)

Doç. Dr. Yusuf OKTAN (Doçent Üye)

Doç. Dr. Pehlul DÜZENLİ (Doçent Üye)

Doç. Dr. Esra YILDIZ (Dr. Öğr. Üyesi Üye)