Mantık

Mantık Ana Bilim Dalı teorik ve uygulamalı mantık alanlarında eğitim ve öğretim yapmayı hedeflemektedir. Bu amaçla lisans ve lisansüstü programı içinde dersler verilmektedir. Mantık Ana Bilim Dalı'nın amaçları arasında, mantığın akademik ölçülerde öğrencilere aktarılması, İslam düşüncesini anlamanın anahtarı olan klasik ve modern mantık bilgilerinin öğretilmesi, İslam bilim tartışmalarında mantığın yeri, dil bilinci kazandırmak suretiyle eleştirel düşüncenin ilkelerinin tanıtılması ve felsefe öğrenimlerinde yardımcı olmak gibi hedefler bulunmaktadır.


Akademik Kadro

Prof. Dr. M. Tahir Yaren (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ali Tekin