İslam Felsefesi

BÖLÜMLER > Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü > İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı

Başlıca ilgi sahası İslâm coğrafyasında felsefi düşüncenin gelişimi, İslam düşüncesindeki felsefi akımlar, İslâm ve batı düşüncesinin etkileşimi ve akıl-vahiy ilişkisi olan İslâm felsefesi anabilim dalı, İslâm filozoflarının başta metafizik, fizik, bilgi, ahlâk ve siyaset olmak üzere pek çok konudaki düşüncelerini araştırma konusu edinir. Bu ana bilim dalı kapsmamında okutulan bazı dersler şunlardır: İslâm Felsefesi Tarihi I-II, İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi, İslam Bilim Tarihi, Türk Düşünce Tarihi, Çağdaş İslam Düşüncesi, Çağdaş İslam Düşünürleri, Türk ve İslâm Ahlakçıları, Ahlak Problemleri, Ahlâk Felsefesi.

Akademik Kadro

Doç. Dr. Emine Taşçi Yıldırım (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Er

Arş. Gör. Burak Veysel Erman