Dinler Tarihi

BÖLÜMLER > Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü > Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı

Başlıca araştırma konusu din-kutsal, birey ve toplumun kutsal ile olan ilişkisi ve bunun bireysel-toplumsal tezahürleri olan Dinler Tarihi Ana bilim Dalı, söz konusu mevzuları Hıristiyanlık ve Yahudilik başta olmak üzere muhtelif dinler bağlamında incelemektedir. Zorunlu ve Seçmeli Bazı Dersler: Dinler Tarihi I & II, Klasik Din Teorileri, Türkiye’deki Dini Gruplar, Türkiye’deki Dinler Tarihi Çalışmaları,Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu, Modern Dini Hareketler.


Akademik Kadro

Doç. Dr. Tolga Savaş Altınel (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulnaser Sultan Mohsen Sallam

Arş. Gör. Ebru Pınar